Lukasevangeliet 21:5-38

Hur ska vi förhålla oss i väntan på domen?

Senaste predikningar