Lukasevangeliet 20:45-21:6

Akta dig för religiositet!

Senaste predikningar