Lukasevangeliet 19:47-20:44

Att underordna sig eller att förkasta Jesu auktoritet det är frågan

Senaste predikningar