Lukasevangeliet 19:28-48

Hur gensvarar du till Messias, kungens ankomst?

Senaste predikningar