Lukasevangeliet 18:9-17

Fariseism: Dess diagnos och botemedel

Senaste predikningar