Lukasevangeliet 18:35-43

Att se eller att inte se Jesus?

Senaste predikningar