Lukasevangeliet 18:15-34

Vad förtröstar du på: Jesus eller avgudar?

Senaste predikningar