Lukasevangeliet 18:1-8

Varför ska vi i väntan på Jesu tillkomst alltid be och inte tröttna?

Senaste predikningar