Lukasevangeliet 17:20-37

Är du redo för Människosonens tillkomst?

Senaste predikningar