Lukasevangeliet 15:1-10

Har vi Jesu hjärta för de förlorade?

Senaste predikningar