Lukasevangeliet 10:25-37

Bryr du dig om dina medmänniskor eller ignorerar du dem i deras lidande?

Senaste predikningar