Habackuk 1:1-11

Varför gör inte Gud något?

Senaste predikningar