Daniel 5:1-31

Den Högste regerar och dömer all högmod

Senaste predikningar