2 Timoteusbrevet 1:13-2:2

Bevara det som anförtrotts dig

Senaste predikningar