2 Petrusbrevet 3:8-10

Herrens dag kommer: Hans tålamod sträcker sig långt

Senaste predikningar