2 Moseboken 15:22-17:16

Att klaga eller att förtrösta: Det är frågan

Senaste predikningar