2 Moseboken 33:7-34:35

En barmhärtig och nådig Gud

Senaste predikningar