2 Moseboken 31:12-18

Hur ska vi förhålla oss till sabbaten?

Senaste predikningar