2 Moseboken 25:1-27:21

Herren vill bo med sitt folk

Senaste predikningar