1 Korintierbrevet 15:1-9, Galaterbrevet 1-2

Skriften allena är vår slutgiltiga auktoritet

Senaste predikningar