1 Timoteusbrevet 6:11-21

Att leva i nuet i ljuset av evigheten

Senaste predikningar