1 Timoteusbrevet 6:1-2

Hur ska vi förhålla oss till slaveri, arbete och skola?

Senaste predikningar