1 Timoteusbrevet 5:17-25

Att ta hand om de äldste för församlingens vittnesbörds skull

Senaste predikningar