1 Timoteusbrevet 5:1-16; 6:1-2

Församlingen & Välgörenhet

Senaste predikningar