1 Timoteusbrevet 4:6-5:2

Att vara ett exempel genom att leva som man lär

Senaste predikningar