1 Timoteusbrevet 3:14-4:5

Vad bör karakterisera den levande Gudens församling?

Senaste predikningar