1 Petrusbrevet 5:8-14

Att vara orubblig i tron genom Guds nåd och styrka

Senaste predikningar