1 Petrusbrevet 4:7-11

Att älska och tjäna andra till Guds ära

Senaste predikningar