1 Petrusbrevet 4:12-19

Finns det glädje i lidande?

Senaste predikningar