Contact us

in Gothenburg International Baptist Church

Visit us

Here you will find directions and information if you are planning to visit us.

Senaste predikningar

  • “Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar” (Romarbrevet 10:14)?