Leadership

in Gothenburg International Baptist Church

  • “shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you; not for shameful gain, but eagerly”

  • Below you can read about our elders.

Trevor Watson

Trevor is married to Andrea and together they have three children. Before they moved to Sweden in 2016 Trevor served as a pastor in Northern Ireland. Trevor and Andrea works with Crosslinks Missionary Society.

Daniel Norén

Daniel är gift med Hannah och tillsammans har de fyra barn. Innan Daniel kom till Bergsjön för att hjälpa till att starta Göteborgs Internationella Baptistkyrka så tjänade han och Hannah i Mellanöstern och Nordafrika. Tillsammans arbetar de med OM Sverige i samarbete med HeartCry Missionary Society.

Senaste predikningar