Zondagen

in Gotenburg’s Internationale Baptistkerk

  • “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in u harten” (Kolossenzen 3:16)

Godsdiensten

Hartelijk welkom om de dienst met ons te vieren. Iedere zondag komen we samen om, met de fokus op God’s eer, vanuit de Bijbel, te bidden en naar een preek te luisteren. De dienst duurt totaal ongeveer 1,5 uur, daarna eten we en gaan met elkaar om.

Vertaling

Ledere godsdienst word direktvertaalt in het engels en vaak ook in het spaans. Als het nodig is vertalen we ook in andere talen. 

Senaste predikningar