Wij willen Jesus leren kennen,
en hem bekend maken onder 
alle volken
Zondagen 16:00 uur.