Matteusevangeliet 5:38-42

Hur gensvarar vi till onda människor på Jesus sätt?

Senaste predikningar