Lukasevangeliet 7:18-35

Är du den som ska komma, eller skall vi vänta på någon annan?

Senaste predikningar