Lukasevangeliet 13:10-17

Är vi känslokalla eller barmhärtiga gentemot människor i deras nöd?

Senaste predikningar