Lukasevangeliet 11:14-36

Hur förhåller du dig till Jesus? Den som inte är med honom är emot honom

Senaste predikningar