Lukasevangeliet 24:13-35

Så tröga ni är att tro på allt som profeterna har sagt

Senaste predikningar