Lukasevangeliet 22:63-23:25

Vad fäller du för någon dom över Jesus?

Senaste predikningar