Lukasevangeliet 19:11-27

Tjänar du troget Jesus till dess han kommer åter?

 

Senaste predikningar