Lukasevangeliet 1:67-79

Välsignad är Herren, Israels Gud!

Senaste predikningar