Lukasevangeliet 1:46-56

Gläd er över Herrens underbara frälsning

Senaste predikningar