Vi vill lära känna Jesus
och göra honom känd 
bland alla folk
Söndagar kl. 16:00