2 Timoteusbrevet 4:9-22

Skynda att hjälpa andra kristna

Senaste predikningar