2 Timoteusbrevet 1:1-8

Var inte modlös utan låt nådegåvan flamma upp igen

Senaste predikningar