1 Timoteusbrevet 6:3-10

Faran med att inte hålla sig till Kristi sunda ord

Senaste predikningar