1 Petrusbrevet 1:13-21

Vandra med Gud i helighet och gudsfruktan

Senaste predikningar