Vilka vi är?

Vi i Göteborgs Internationella Baptistkyrka är en grupp personer från olika folk, länder och språk som tillsammans önskar att Gud genom Hans Ord skulle bli tillbedd och förhärligad genom våra liv. Vi är syndare frälsta av nåd som befinner oss på en vandring där vi önskar att få växa till i Kristuslikhet. Vi vill förstå mer om vem Gud är och hans plan för våra liv. Vi vill slå vakt om auktoriteten i Guds Ord och det bibliska frälsningsbudskapet. Vi vill se hela Guds rådslut förkunnas och har därför en betoning på att studera hela Bibeln vers för vers. Vi arbetar med att plantera en församling i Bergsjön med dess närliggande områden.

Är du intresserad av att lära känna Bibelns Jesus eller skulle du tillsammans med oss vilja växa i din relation till Jesus och förståelse av Bibeln, i så fall är du varmt välkommen att vara med!!!

 

Några av oss