Är du en sann Kristen?

Nya Testamentets uppmanar oss gång på gång att pröva oss själva om vi är sanna Kristna eller ej? Jesus själv påpekade att på domens dag skall många tro att de är kristna när de i själva verket är förlorade. Vilken hemsk upptäckt! Har du någon gång tagit dig tiden och ifrågasatt om just du är en sann Kristen? Det var det några av oss gjorde, vilket ledde till den förfärande upptäckten att vi hade trott att vi var Kristna när vi i själva verket var på väg till helvetet. Vi är nu jätte glada att vi upptäckte det här i livet och inte på domens dag så att vi kunde omvända oss och tro evangelium. Vi skulle vilja uppmuntra dig att kolla på videon ovan och ställa dig frågan. Är jag en sann Kristen?

Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matteus 7:21-23)   Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. (2 Korintierbrevet 13:5)

Vanliga missföreställningar om hur man blir kristen:

Först skulle vi vilja säga att det inte är upp till oss att avgöra om du är en sann kristen eller ej utan att det är någonting som Jesus vet (Johannes 10:14, 26-27). Han vet vilka hans sina är. Många av oss trodde att vi var kristna på grund av missföreställningarna nedan men när vi kollade på våra liv utifrån Bibeln så insåg vi att vi var förlorade. Bibelns enda villkor för hur man blir en sann kristen är att man verkligen har vänt sig bort från sin synd och satt sin enda tillit till Jesu vredesblidkande död på korset.

 

1. Jag är en god människa

Bibeln säger att ingen är god utom Gud (Markus 10:18). Vi är alla syndare och det finns inget vi kan göra i oss själva för att bli tillräckligt goda för att Gud skulle acceptera oss.

 

2. Jag bad den så kallade frälsningsbönen/Jag lyfte min hand på ett möte/Jag avgjorde mig/Jag har tagit emot Jesus

Den så kallade frälsningsbönen är ett nytt påfund som är en relativt ny företeelse i kyrkohistorien utan någon biblisk förankring. Det är sant att det står att var och än som åkallar Herrens namn skall bli frälst (Joel 2:32; Romarbrevet 10:13). Men denna åkallelsen är ett resultat av att man börjat tro och inte omvänt (Romarbrevet 10:14). Vi kan inte sätta vår tillit till en bön som vi bett utan frågan vi behöver ställa oss är om vi sant har omvänt oss från vår synd och kommit till en sann tro på Jesus som vår Herre och Frälsare. Om vi verkligen har kommit till en sann tro så kommer våra liv att ha blivit förvandlade av Gud. Missförstå oss inte. Om du bad den så kallade frälsningsbönen/lyfte din hand eller avgjorde dig och du sant omvände dig och verkligen kom till tro på Jesus så är du en sann Kristen. Men om du sätter din tillit till en bön, att du lyfte din hand eller överlämnade dig på ett möte men ingen livsavgörande förändring skedde så bör du frågasätta dig om du verkligen är en sann Kristen.

 

3. Jag döptes som barn/har tagit nattvarden

För att du har blivit döpt som barn eller tagit nattvarden är ingen garant för att du kommer att komma in i himlen. Frågan du bör ställa dig är om du sant omvänt dig från din synd och kommit till en verklig tro på Jesu död som din enda räddning från din synd.

 

4. Jag är konfirmerad

I de kristna traditioner där man tillämpar konfirmation så är tanken med konfirmationen att man med den skall bekräfta att man har en sann tro och omvändelse. Men idag så har den fått funktionen att det är något som nästan alla förväntas göra antingen man är en sann kristen eller ej. Du kan inte ha din eviga tillförlit i att du är konfirmerad utan frågan är hur är din vandring med Gud nu. Har han förvandlat ditt liv eller ej?

 

5. Jag talar i tungor

Att du talar i tungor är inget tecken på att du är en sann Kristen. Att tala i tungor är förekommande bland många andra religioner och sekter. T.ex. så talar en del Mormoner, Hinduer samt efterföljare till Shamanismen och Voodoo i tungor. Frågan är har du sant omvänt dig och kommit till en verklig tro på Jesus som din Frälsare och Herre?

 

 

6. Jag har profeterat, drivit ut onda andar och gjort många kraftgärningar

Detta är inget tecken på att man har blivit sant frälst. Jesus själv sa att många kommer att säga detta till honom på domens dag men att han kommer att säga till dem: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matteus 7:21-23). Frågan är inte om vi har gjort övernaturliga saker i Guds namn. Frågan är om Gud har gjort ett övernaturligt mirakel i oss genom att födda oss på nytt (Johannes 3:3, 5).

Vi vill betona att vi inte säger dessa saker för att attackera eller döma någon utan i kärlek eftersom vi inte vill att någon skall gå förlorad.

 

Vad är evangeliet?

Evangelium kommer från det grekiska ordet euangelion (εαγγέλιον) och betyder en god nyhet eller glädje budskap. Vad är då denna goda nyhet? För att förstå den goda nyheten behöver vi först förstå en dålig nyhet. Bibeln undervisar att Gud skapade människan till sin avbild (1 Moseboken 1:26) men att vi alla har gjort uppror mot honom och gjort oss skyldiga till att försöka ta hans plats. Vi har alla syndat genom att ha brutit mot hans lag (1 Johannesbrevet 3:4) vilket gör oss till lagöverträdare. Bibeln säger att,

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Romarbrevet 3:23).

På grund av vår synd så förtjänare vi Guds vredes dom (Romarbrevet 2:5: Efesierbrevet 2:3) och straffet för vår synd är döden (Romarbrevet 6:23). Gud är en helig och rättfärdig domare som måste straffa synden (Ordspråksboken 17:5; 1 Moseboken 18:25). Det räckte för de första människorna att synda en gång för att för alltid bli utestängda från paradiset (1 Moseboken 3:23-24).

 

 

Det finns bara två alternativ. Antingen så tar vi vårt eget straff och går för evigt förlorade i helvetet eller så tar någon annan vårt straff.

   

 

Evangelium, den goda nyheten är att Gud i sin kärlek sände Jesus (Johannesevangeliet 3:16) för att rädda sitt folk från deras synder (Matteusevangeliet 1:21) till en underbar relation med Gud. Jesus kom till jorden och levde ett syndfritt liv och uppfyllde lagens alla krav (Matteusevangeliet 5:17; Romarbrevet 10:4). Bibeln säger att, ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud” (2 Korintierbrevet 5.21). När Jesus hängde på korset tog han på sig Guds vredes dom som skulle fallit över syndaren (Jesaja 53:10; 1 Thessalonikerbrevet 1:10). Gud uppväckte Jesus på tredje dagen som ett bevis på att han accepterade Jesu offer.  

Hur blir jag då en sann kristen:

Det finns ingenting i dig själv som du kan göra för att förtjäna att bli kristen. Hur mycket vi en försöker att förbättra oss själva och städa upp våra liv så finns det inget i oss som kan göra oss accepterade inför Gud. (Efesierbrevet 2:8-9). Om det fanns något vi kunde göra hade Jesus inte behövt dö. Det enda villkoret Bibeln ger för att bli en sann kristen är att du i tro vänder dig bort från din synd till Jesus som ditt enda hopp att bli räddad från din synd (Markusevangeliet 1:15; Apostlagärningarna 20:21). Om du sant omvänder dig och tror att Jesus dog istället för dig då gäller hans död just dig.  

Omvänd dig och tro evangelium (den glada nyheten att Kristus dog istället för syndaren). Om du verkligen har omvänt dig och tror så kommer ditt liv att bli förändrat (Matteusevangeliet 7:13-23). Den synd som du en gång älskade kommer du nu att hata och ditt liv kommer att karakteriseras av att du fortsätter att omvända dig från din synd och att du kommer att ha din förtröstan på endast Jesus som ditt hopp. Beviset för att du har blivit en sann kristen är om du fortsätter att leva i omvändelse och tro (Hebreerbrevet 3:6, 14).   Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma i kontakt med andra kristna.